Σύγκληση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 2018

assoc_logo_headΣύγκληση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης του Σ.Δ.Π. Εύβοιας

(Άρθρο 13 Καταστατικού Συνδέσμου)

Με την απόφαση με αριθμό 6/25-8-2018 του Δ.Σ. του Συνδέσμου Διαιτητών Ποδοσφαίρου Εύβοιας,

ΚΑΛΟΥΜΕ

Όλα τα ταμειακώς εντάξει μέλη του Συνδέσμου, που έχουν το δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται, στην ετήσια Γενική Συνέλευση, που θα γίνει την Δευτέρα 17 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 18:00, στην αίθουσα «Χρήστος Τοκπασίδης» του Συνδέσμου Διαιτητών Ποδοσφαίρου Εύβοιας, στη Φίλωνος 1, στην Χαλκίδα, με θέματα ημερήσιας διάταξης, τα εξής:

  1. Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα Γενικής Συνέλευσης
  2. Διοικητικός απολογισμός του Δ.Σ. για τα πεπραγμένα
  3. Οικονομικός απολογισμός κι έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής
  4. Έγκριση προϋπολογισμού για χρήση οικονομικού έτους 2018-2019

Σε περίπτωση που δεν θα υπάρξει απαρτία, η Γενική Συνέλευση θα γίνει την επόμενη ημέρα, Τρίτη 18 Σεπτεμβρίου 2018, την ίδια ώρα και στο ίδιο μέρος, με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης.