Ευχές Συνδέσμου Χριστούγεννα – Νέο έτος 2024

Με τιμή για το ΔΣ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Θανάσης Παπακυριάκος

ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ευστράτιος Ντούρας