ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Σύγκληση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης Σ.Δ.Π.Εύβοιας

assoc_logo_head

Σύγκληση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης
Σ.Δ.Π.Εύβοιας (βάσει του Άρθρου 7 του
Καταστατικού του Συνδέσμου)

Με ομόφωνη απόφαση, με αριθμό 5/23-05-24 του
Δ.Σ. του Σ.Δ.Π. ΕΥΒΟΙΑΣ,

ΚΑΛΟΥΜΕ

Όλα τα ταμειακώς εν τάξει Μέλη του Συνδέσμου – που έχουν το
δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται – στην Ετήσια Γενική
Συνέλευση, που θα γίνει την Πέμπτη 13 Ιουνίου 2024 και ώρα
17.00, στην αίθουσα «Χρήστος Τοκπασίδης» του Συνδέσμου Διαιτητών
Ποδοσφαίρου Εύβοιας, στην οδό Φίλωνος 1, στην Χαλκίδα, με θέματα
ημερήσιας διάταξης τα εξής:

α ) Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα της Γ.Σ.
β ) Διοικητικό Απολογισμό του Δ.Σ. ΙΟΥΛΙΟΣ 2023-ΙΟΥΝΙΟΣ 2024
γ ) Οικονομικός Απολογισμός και Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής για
τη χρήση ΙΟΥΛΙΟΣ 2023-ΙΟΥΝΙΟΣ 2024
δ ) Έγκριση Οικονομικού Προϋπολογισμού για νέα χρήση από ΙΟΥΛΙΟΣ
2024 έως ΙΟΥΝΙΟΣ 2025
ε ) Διάφορα Θέματα – Έλεύθερη Συζήτηση

Σε περίπτωση που δεν υπάρξει απαρτία, η Γενική Συνέλευση θα γίνει
την ίδια ημέρα, στον ίδιο τόπο, με ώρα 18:00.

Σας γνωρίζουμε ό,τι τα γραφεία του Συνδέσμου θα είναι ανοιχτά
ΔΕΥΤΕΡΑ-ΤΕΤΑΡΤΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ από τις 19:00 -21:00 μέχρι και την 12 η
ΙΟΥΝΙΟΥ 2024.

Με τιμή για το ΔΣ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Αθανάσιος Παπακυριάκος

ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ευστράτιος Ντούρας