Ανακοίνωση για Κάμπαξη

kampaksis_1Ο Σύνδεσμός μας είχε πάντοτε, κι εξακολουθεί να έχει, εμπιστοσύνη τόσο στην ελληνική δικαιοσύνη, όσο και στα μέλη του.

Έχοντας, πλέον, πλήρη γνώση των στοιχείων της υπόθεσης του Γιάννη Κάμπαξη, είμαστε βέβαιοι ότι θα καταπέσει κάθε κατηγορία, και θα διαψευστούν οι Κασσάνδρες που έσπευσαν να καταδικάσουν και να «βουρκώσουν».

Επιθυμούμε δε να τονίσουμε ότι, σύμφωνα με τον Κανόνα 5 των Κανόνων του Παιχνιδιού,

Ένας διαιτητής (ή κατά περίπτωση, ένας βοηθός διαιτητής ή τέταρτος διαιτητής) δεν υπέχει ευθύνη για … οποιαδήποτε ζημία υπέστη οποιοδήποτε άτομο, ομάδα, εταιρεία, ομοσπονδία ή άλλο όργανο, που οφείλεται ή ενδεχόμενα να οφείλεται σε οποιαδήποτε απόφαση που ενδεχόμενα λάβει σύμφωνα με τους όρους των Κανόνων του Παιχνιδιού.