Σύγκλιση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 2016

assoc_logo_headΣύγκλιση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης του Σ.Δ.Π. Εύβοιας

(Άρθρο 13 Καταστατικού Συνδέσμου)

Με την ομόφωνη απόφαση με αριθ. 2/11-04-2016 του Δ.Σ. του Συνδέσμου Διαιτητών Ποδοσφαίρου Εύβοιας,

ΚΑΛΟΥΜΕ

Όλα τα ταμειακώς εντάξει μέλη του Συνδέσμου στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση, που θα γίνει στην Χαλκίδα, την Δευτέρα 6 Ιουνίου 2016 και ώρα 18:00, στην αίθουσα του Συνδέσμου μας (Φίλωνος 1), με θέματα ημερήσιας διάταξης, τα εξής:

  1. Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα Γενικής Συνέλευσης
  2. Διοικητικός απολογισμός του Δ.Σ. για τα πεπραγμένα
  3. Οικονομικός απολογισμός και έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής
  4. Έγκριση προϋπολογισμού για χρήση οικονομικού έτους 2016-2017

Σε περίπτωση που δεν θα υπάρξει απαρτία, η Γενική Συνέλευση θα γίνει την επόμενη ημέρα, Τρίτη 7 Ιουνίου 2016 την ίδια ώρα και στο ίδιο μέρος (Φίλωνος 1) με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης.