Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ-ΕΠΕΞΕΡΓ.Το νέο Δ.Σ. του Συνδέσμου, όπως προέκυψε μετά τις εκλογές στις 13 Οκτωβρίου 2014, έχει την ακόλουθη σύνθεση:

Πρόεδρος: Φανός Λευτέρης
Α' Αντιπρόεδρος: Τσολακίδης Αποστόλης
Β' Αντιπρόεδρος: Βελέντζας Βασίλης
Γενικός Γραμματέας: Ρουμπής Σταύρος
Αν. Γεν. Γραμματέας: Κασομούλης Γεώργιος
Ταμίας: Παπακυριάκος Αθανάσιος
Ειδικός Γραμματέας: Βλάχος Γεώργιος
Μέλη: Βρακάς Βαλάντης / Χουντάσης Νικόλαος