Τυπικά Προσόντα Διαιτητών – Βοηθών για επιλογή σε κατηγορία

ΚΕΔ/ΕΠΟ
ΚΕΔ/ΕΠΟ

Για καλύτερη ενημέρωση των συναδέλφων, αναφορικά με τα τυπικά προσόντα ανόδου σε μία εθνική κατηγορία, με βάση το νέο κανονισμό, ακολουθούν τα προαπαιτούμενα ανά κατηγορία.

4η Κατηγορία

Διαιτητές
α) Διαιτητής 5ης κατηγορίας
β) Να μην έχει υπερβεί το 32ο έτος της ηλικίας του, στην πρώτη επιλογή
γ) Να έχει διευθύνει, τα 2 προηγούμενα χρόνια, δέκα (10), τουλάχιστον, αγώνες 5ης κατηγορίας, ως Διαιτητής

Βοηθοί Διαιτητές
α) Διαιτητής 6ης κατηγορίας
β) Να μην έχει υπερβεί το 32ο έτος της ηλικίας του, στην πρώτη επιλογή
γ) Να έχει συμμετάσχει, τα 2 προηγούμενα χρόνια, σε δέκα (10), τουλάχιστον, αγώνες 5ης κατηγορίας, ως Βοηθός Διαιτητής

3η Κατηγορία

Διαιτητές
α) Διαιτητής 4ης κατηγορίας
β) Να μην έχει υπερβεί το 34ο έτος της ηλικίας του, στην πρώτη επιλογή
γ) Να έχει διευθύνει επτά (7), τουλάχιστον, αγώνες 4ης κατηγορίας (Εθνική Ερασιτεχνική), ως Διαιτητής και να έχει, επιπλέον, δεκαπέντε (15), τουλάχιστον, αγώνες 5ης κατηγορίας της ένωσής του σε 2 αγωνιστικές περιόδους

Βοηθοί Διαιτητές
α) Διαιτητής ή Βοηθός 4ης κατηγορίας
β) Να μην έχει υπερβεί το 34ο έτος της ηλικίας του, στην πρώτη επιλογή
γ) Να έχει επτά (7), τουλάχιστον, συμμετοχές σε αγώνες 4ης κατηγορίας (Εθνικής Ερασιτεχνικής), σε δύο (2) αγωνιστικές περιόδους και να έχει, επιπλέον, δέκα (10), τουλάχιστον, συμμετοχές ως Βοηθός Διαιτητής, σε αγώνες 5ης κατηγορίας της ένωσής του σε τρεις (3) αγωνιστικές περιόδους

2η Κατηγορία

Διαιτητές
α) Διαιτητής 3ης κατηγορίας
β) Να μην έχει συμπληρώσει το 36ο έτος της ηλικίας του, στην πρώτη επιλογή
γ) Να έχει διευθύνει επτά (7), τουλάχιστον, αγώνες 3ης κατηγορίας (Γ’ Εθνικής), σε δύο (2) αγωνιστικές περιόδους

Βοηθοί Διαιτητές
α) Βοηθός Διαιτητής 2ης κατηγορίας
β) Να μην έχει υπερβεί το 36ο έτος της ηλικίας του, στην πρώτη επιλογή
γ) Να έχει συμμετάσχει, ως Βοηθός Διαιτητής, είτε σε αγώνες 1ης (Super League) ή 2ης (Football League) κατηγορίας για μία αγωνιστική περίοδο, είτε σε αγώνες της 3ης κατηγορίας (Γ’ Εθνική) για δύο (2) αγωνιστικές περιόδους, σε επτά (7), τουλάχιστον, αγώνες συνολικά

1η Κατηγορία

Διαιτητές
α) Διαιτητής 2ης κατηγορίας
β) Να μην έχει υπερβεί το 39ο έτος της ηλικίας του, στην πρώτη επιλογή
γ) Να έχει διευθύνει επτά (7), τουλάχιστον, αγώνες 2ης κατηγορίας (Football League), σε δύο (2) αγωνιστικές περιόδους

Βοηθοί Διαιτητές
α) Βοηθός Διαιτητής 1ης κατηγορίας
β) Να μην έχει υπερβεί το 39ο έτος της ηλικίας του, στην πρώτη επιλογή
γ) Να έχει συμμετάσχει, ως Βοηθός Διαιτητής, σε αγώνες 1ης κατηγορίας (Super League) για μία αγωνιστική περίοδο ή στη 2η κατηγορία (Football League) τα 2 προηγούμενα χρόνια και σε επτά (7), τουλάχιστον, αγώνες